รายละเอียดผู้บริจาค

มูลนิธิเชฟแคร์สจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งปัจจุบัน เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เมื่อมูลนิธิฯ ดำเนินการครบ 3 ปีแล้ว จึงจะสามารถขอให้กรมสรรพากรพิจารณาประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ทั้งนี้ หากมูลนิธิฯ ได้รับการประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศลแล้ว เงินบริจาคจึงจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยมูลนิธิฯ จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการทางเว็ปไซต์ต่อไป

กรุณากรอกรายละเอียด
สำหรับใบเสร็จรับเงินบริจาค

ชำระเงิน

ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อโอนเงินผ่าน Mobile Banking

ชื่อบัญชี มูลนิธิเชฟแคร์ส

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ซี.พี. ทาวเวอร์

เลขบัญชี 047-7-09387-6