กำลังปรับปรุงเว็บไซต์

THAI TASTE

ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา แต่เราตั้งเป้าว่าจะสามารถเปิดตัวได้ในปี 2021

คอนเซปต์และภาพรวม

Thai Taste เป็นโครงการศึกษาประวัติศาสตร์อาหารไทย อันรวมไปถึงสูตรอาหาร วิวัฒนาการ อิทธิพลของอาหารในแต่ละภูมิภาค ทั้งอาหารชาววัง และตำรับอื่นๆ อีกมากมายในทุกแง่มุมแบบองค์รวม

ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ Chef Cares Foundation และ Bangkok Post Group ทำให้โครงการ Thai Taste นี้จะทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์รูปแบบดิจิตัล และศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้ที่รักแลัชื่นชอบอาหารไทยที่มีอยู่มากมายทั่วโลก