Chef Cares Dream Academy 2 : เส้นทางสู่ฝัน...ไม่ง่าย

เส้นทางสู่ฝัน...ไม่ง่าย ติดตามและให้กำลังใจน้องๆ ในโครงการ Chef Cares Dream Academy สานฝันปั้นเชฟรุ่นที่ 2 ไปให้ถึงฝันการเป็นเชฟมืออาชีพ