ไก่ทิกก้ามาซาล่าและข้าวหุงขมิ้น แช่แข็ง

 

เชฟดีเค ดีปังเคอร์ โคสลา  |  สุดยอดเชฟอาหารอินเดีย | ร้าน Haoma

กลับ