Available at

เมนูนี้ผมดัดแปลงมาจากอาหารฝรั่งเศส ตามความตั้งใจของคุณมาริษา เจียรวนนท์ ที่มุ่งเน้นให้สร้างสรรค์อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพของคนไทย ผมอยากให้คนไทยได้ทานอาหารเมนูพิเศษนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากโภชนาการที่มีความสมดุล ทั้งด้านรสชาติความอร่อย และคุณค่าทางอาหาร โดยใช้ส่วนวัตถุดิบคุณภาพ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เมนูนี้มีโปรตีนสูง ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ มีไขมันที่ดีต่อสุขภาพ และคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่พอเหมาะ

 

เชฟแฮง ซาเวลเบิร์ก  |  สุดยอดเชฟอาหารฝรั่งเศส | ร้าน Savelberg

กลับ